Curs Evidenţă contabilă 2024. Teoria si practica.

 • Start: ☎ 069414199
 • Durata cursului: 1 lună
 • Grafic: Luni Marți Miercuri Joi
 • Ora: 9-11 11-13 16-18 18-20
 • Prețul: 100 €

Curs de contabilitate de bază (de la zero)

✅ Veti face cunostinta cu cele mai importante aspecte contabile chiar de la prima lectie:

✔️ Deschiderea unei noi intreprinderi
✔️ Întocmirea documentelor primare si de stricta evidenta
✔️ Calcularea salariilor
✔️ Întocmirea primului raport financiar

✅ La sfîrşitul cursului veţi putea:

✔️ Să întocmiţi corect documentele primare şi să verificaţi documentele de intrare
✔️ Să întocmiţi registrele de evidenţă contabilă care vă oferă informaţia despre intrările şi ieşirile de la întreprindere, situaţia datoriilor, despre necesitatea micşorării sau majorării capitalului social şi alte categorii de informaţii necesare pentru analiza activităţii companiei d-stră
✔️ Să reflectaţi intrările şi ieşirile mijloacelor băneşti şi a altor active
✔️ Să reflectaţi în evidenţa contabilă relaţiile reciproce cu furnizorii şi clienţii întreprinderii
✔️ Să reflectaţi în evidenţa contabilă operaţiuni cu titulari de avans
✔️ Să calculaţi salariul angajaţilor, concediale, buletine medicale, inclusiv şi impozitele aferente acestora
✔️ Să formaţi costurile producţiei finite, serviciilor prestate, lucrărilor executate
✔️ Să calculaţi rezultatul financiar al activităţii economice, să analizaţi impactul veniturilor şi cheltuielilor asupra profitului (pierderii) entităţii
✔️ Să reflectaţi procurarea şi vînzarea mărfurilor în comerţul cu ridicata şi în comerţul cu amănuntul
✔️Să închideţi anul contabil prin întocmirea situaţiilor financiare

✅ Instructorii cursului

Toţi instructorii →

Pregătirea preliminară:

Pregătirea obligatorie: Nu este necesară.

Acest curs intră în complexul programelor de pregătire

Profitați de aceste beneficii - nscrieți-vă la studii! 069 41 41 99

❗️ Programa însăşi include multe exemple practice.

➕ Alăturați-vă sutelor de profesioniști, care și-au construit o carieră de succes, prin instruire la centrul nostru!

✅ Programa cursului:

Modulul 1. Introducere. Bazele contabilităţii
 • Introducere. Bazele contabilităţii
 • Definiţii de ordin general, debit, credit, activ-pasiv
 • Rulaje şi sold
Modulul 2. Planul de conturi a evidenţei contabile
 • Planul de conturi a evidenţei contabile
 • Structura planului de conturi, generalităţi, clase, grupe, subgrupe
Modulul 3. Evidenţa imobilizărilor necorporale
 • Evidenţa imobilizărilor necorporale
 • Noţiune, structură, recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor necorporale
 • Evidenţa analitică şi sintetică a intrărilor imobilizărilor necorporale
 • Determinarea duratei de funcţionare utile a imobilizărilor necorporale
 • Evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale; evidenţa cheltuielilor ulterioare a imobilizărilor necorporale
 • Evidenţa transferului dreptului de folosinţă a imobilizărilor necorporale 
 • Evidenţa analitică şi sintetică a scoaterii din funcţiune a imobilizărilor necorporale
 • Calculul deprecierii imobilizărilor necorporale, evidenţa sintetică şi analitică a acestora
Modulul 4. Evidenţa imobilizărilor corporale
 • Evidenţa imobilizărilor corporale
 • Noţiunea, clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor corporale
 • Evidenţa imobilizărilor corporale în curs de execuţie
 • Perfectarea documentală şi evidenţa intrării mijloacelor fixe
 • Reevaluarea mijloacelor fixe şi evidenţa rezultatelor
 • Stabilirea duratei de funcţionare utile a mijloacelor fixe
 • Evidenţa amortizării mijloacelor fixe în contabilitatea financiară şi în scopuri fiscale; evidenţa reparaţiei mijloacelor fixe şi investiţiilor ulterioare de capital
 • Perfectarea documentală şi evidenţa retragerii mijloacelor fixe; evidenţa terenurilor
 • Determinarea deprecierii imobilizărilor corporale în curs de execuţie, terenurilor şi mijloacelor fixe
 • Evidenţa activelor biologice imobilizate, amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate
Modulul 5. Evidenţa stocurilor
 • Evidenţa stocurilor de mărfuri şi materiale
 • Clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale
 • Perfectarea documentară; evidenţa intrării şi ieşirii materialelor
 • Evidenţa materialelor la depozit; recunoaşterea, evaluarea şi evidenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
 • Evidenţa utilizării obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi uzura lor
 • Evidenţa producţiei în curs de execuţie şi produselor finite
 • Evidenţa mărfurilor; comerţul cu ridicata şi comerţul cu amănuntul
Modulul 6. Evidenţa numerarului
 • Evidenţa numerarului
 • Structura şi clasificarea numerarului
 • Perfectarea documentară şi evidenţa operaţiunilor de casă
 • Evidenţa numerarului în conturile curente în monedă naţională
 • Evidenţa numerarului în conturile curente în valută străină
 • Ordinea convertirii mijloacelor valutare
 • Determinarea şi evidenţa diferenţelor cursurilor valutare
 • Evidenţa transferurilor băneşti în curs şi a documentelor băneşti
Modulul 7. Evidenţa creanţelor
 • Evidenţa creanţelor
 • Structura, recunoaşterea şi evaluarea creanţelor
 • Evidenţa creanţelor comerciale din ţară şi din străinătate
 • Evidenţa creanţelor cu bugetul
 • Evidenţa creanţelor personalului
 • Evidenţa avansurilor acordate curente
 • Evidenţa altor creanţe
Modulul 8. Evidenţa capitalului propriu
 • Evidenţa capitalului propriu
 • Structura capitalului propriu şi determinarea elementelor constitutive
 • Evidenţa operaţiunilor legate de formarea şi modificarea capitalului social, evidenţa capitalului neplătit, suplimentar şi retras
 • Evidenţa rezervelor
 • Evidenţa subvenţiilor şi ajutorul din partea statului, metoda veniturilor şi metoda capitalului
 • Evidenţa corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi
 • Evidenţa profitului nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi
 • Evidenţa profitului net (pierderea netă) al perioadei de gestiune
 • Evidenţa profitului utilizat al perioadei de gestiune
Modulul 9. Evidenţa datoriilor pe termen lung
 • Evidenţa datoriilor pe termen lung
 • Caracteristica datoriilor pe termen lung
 • Caracteristica, clasificarea şi evaluarea datoriilor pe termen lung
 • Evidenţa creditelor bancare şi împrumuturilor pe termen lung; evidenţa finanţării speciale şi încasărilor speciale
 • Evidenţa altor datorii pe termen lung
Modulul 10. Evidenţa datoriilor curente
 • Evidenţa datoriilor curente
 • Caracteristica, clasificarea şi evaluarea datoriilor curente
 • Evidenţa datoriilor financiare curente: credite bancare pe termen scurt şi împrumuturi pe termen scurt
 • Evidenţa datoriilor comerciale în ţară şi în străinătate
 • Evidenţa avansurilor primite curente
Modulul 11. Evidenţa veniturilor şi cheltuielilor
 • Evidenţa veniturilor şi cheltuielilor
 • Caracteristica, structura şi clasificarea veniturilor şi cheltuielilor
 • Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor
 • Evidenţa veniturilor şi cheltuielilor activităţii operaţionale
 • Evidenţa veniturilor şi cheltuielilor activităţii neoperaţionale
 • Evidenţa cheltuielilor pe impozitul pe venit
Modulul 12. Evidenţa impozitului pe venit de la activitatea de antreprenoriat
 • Evidenţa impozitului pe venit de la activitatea de antreprenoriat
 • Caracteristica generală, ordinea şi modul de calcul, reţineri, precum şi formularele şi rapoartele necesare pentru prezentare organelor puterii locale de stat
Modulul 13. Evidenţa taxei pe valoare adăugată
 • Evidenţa taxei pe valoare adăugată
 • Caracteristica generală, metodologia de calculare, cote, clasificarea pe grupe, şi ordinea de achitare conform legislaţiei
Modulul 14. Calculul salariului şi evidenţa impozitelor calculate din salariu
 • Calculul salariului brut. Formarea salariului brut. Premiile. Adaosurile la salariu. Ajutoarele materiale
 • Evidenţa concediilor ordinare. Calculul şi achitarea concediilor ordinare
 • Evidenţa concediilor medicale, concediilor de maternitate. Calculul şi achitarea concediilor medicale
 • Evidenţa  contribuţiilor de asigurări medicale reţinute de la salariat
 • Evidenţa contribuţiilor de asigurări medicale calculate de la angajator
 • Evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale reţinute la salariat la fondul de pensii
 • Evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale calculate de angajator la fondul social
 • Calculul venitului impozabil. Scutirile, mărimea scutirilor
 • Calculul salariului net. Ordinea de calcul a reţinerilor din salariu
Modulul 15. Evidenţa altor impozite şi taxe
 • Evidenţa altor impozite şi taxe
 • Teoria generală privind diverse tipuri de impozite, taxe locale, taxe suplimentare şi documentaţia suplimentară necesară acestui capitol
Modulul 16. Rapoartele financiare
 • Rapoartele financiare
 • Structura, caracteristica generală şi ordinea de întocmire a rapoartelor financiare
 • Conţinutul şi ordinea de întocmire a bilanţului contabil
 • Raportul privind raportul de profit şi pierdere
 • Raportul privind fluxurile capitalului propriu
 • Raportul privind fluxurile mijloacelor băneşti şi anexelor la rapoartele financiare
 • Dezvăluirea informaţiei în rapoartele financiare şi modul de întocmire a notei explicative
 • Evenimentele, produse după data întocmirii rapoartelor financiare
Modulul 17. Sarcini practice
 • Soluţionarea sarcinilor teoretice, soluţionarea sarcinilor integrale pe întreprinderile reale, completarea documentelor corespunzătoare, a politicii interne şi externe
 • Sarcini practice privind întocmirea şi calcularea rapoartelor, tuturor perioadelor, operaţiilor de stornare, şi tipurile de corectări în rapoarte
Modulul 18. Teza de curs
 • Discutarea metodelor de soluţionare, completarea bilanţurilor şi rulajelor, întocmirea rapoartelor

Cursuri recomandate conform specialităţii

Pentru a deveni un profesional vă recomandăm să studiaţi paralel şi:

 

Înscrieți-vă la curs