Cursuri Impozitarea 2024. Probleme actuale privind deconterile cu bugetul (TVA, accize, darile de seama fiscale si statistice)

 • Start: ☎ 069414199
 • Durata cursului: 2 saptamani
 • Grafic: Luni Marți Miercuri Joi
 • Ora: 9-11 11-13 16-18 18-20
 • Prețul: 100 €

✅ Curs Impozitarea este o continuare a cursului de Contabilitate 2024. Teorie şi practică

✔️ În acest curs veţi studia aspectele de calcul şi de plată a impozitelor şi taxelor. O atenţie deosebită este acordată principalelor taxe: taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venit a persoanelor fizice si juridice, impozitele imobiliare, primelor de asigurare medicală, contribuţiilor sociale de stat.

✔️ Veţi afla cum să lucraţi cu Codul Fiscal, veţi primi cunoştinţe practice în completarea declaraţiilor fiscale şi achitarea impozitelor, luînd în considerare cerinţele recente ale legislaţiei Republicii Moldova privind impozitele şi taxele. Va fi prezentată structura optimă a registrelor contabile fiscale, în conformitate cu cerinţele Codului Fiscal al Republicii Moldova.

❗️ Cursul este conceput pentru specialişti implicaţi în domeniul financiar-contabil şi fiscal, planificare fiscală, optimizări fiscale orientate. Cursul va fi, de asemenea, util pentru cei care au cunoştinţe în măsura a programului, dar vrea că ei să sistematizeze şi să îmbunătăţească eficienţa prin noi tehnici şi metode de lucru!

➕ Veţi învăţa, de asemenea, cum să combinaţi evidenţă contabilă şi impozitarea.

✅ La finalul cursului veți fi capabil să:

 • Să evaluaţi riscurile fiscale şi să vă puteţi susţine poziţia în cadrul verificărilor camerale şi în deplasare
 • Să calculeze de sine stătător impozitele de bază şi să ducă evidenţa fiscală, bazându-se pe legislaţia existentă
 • Să reflecte activele permanente şi amânate în conturile evidenţei contabile, precum şi pe conturile evidenţei contabile
 • Să determine rezultatul financiar şi să calculeze impozitul pe venit conform Codului Fiscal al RM
 • Să reflecte informaţia privind calcularea impozitului pe venit în formularele evidenţei contabile
 • Să completeze declaraţia privind datele din registrele contabile
 • Să ia în calcul particularităţile diverselor tipuri de taxe şi impozite, să efectueze planificarea fiscală şi să evite schemele ilegale de eschivare de la achitarea impozitelor
 • Să completeze declaraţiile fiscale
 • Să lucreze cu actele normativ-juridice din legislaţia fiscală

✅ Instructorii cursului:

Toţi instructorii →

✅ Pregătirea preliminară:

Pregătirea obligatorie: Finisarea cu succes a cursului Evidenţă contabilă 2024. Teoria şi practica sau pregătirea echivalentă.

Pregătirea recomandată: Finisarea cu succes a cursului Lucrul în programa 1C sau pregătirea echivalentă.

Să primiţi o consultaţie despre pregătirea provizorie necesară pentru curs puteţi la numărul069 41 41 99

Pregătirea obligatorie este siguranţa învăţării calitative. Aceasta este menţionată cu alt nume de curs al centrului (pregătirea preliminară obligatorie). Vă sfătuim să citiţi programul acestui curs şi să decideţi dacă aveţi cunoştinţe şi experienţă în domeniul dat. Dacă dumneavoastră cunoaşteţi mai puţin decât 85-90% din programul obligatoriu, vă recomandăm să treceţi neapărat cursul de pregătire preliminară obligatorie. Numai după aceasta o să puteţi să terminaţi cursul cu Brio.

✅ Programa cursului:

Modulul 1. Principiile generale ale impozitării
 • Sistemul fiscal al RM, structura şi principiile de structurare
 • Participanţii relaţiilor fiscale
 • Clasificarea impozitelor şi taxelor
 • Acţiunea actelor legislative privind taxele şi impozitele în timp
 • Noţiune de impozit şi taxă
 • Elementele impozitării (obectul, baza, cota, perioada, modul ce calculare a  impozitului, modul şi termenele de achitare a impozitelor)
 • Formele şi particularităţile efectuării verificărilor fiscale
 • Infracţiunile fiscale şi responsabilitatea pentru comiterea lor
Modulul 2. Taxa pe valoare adăugată
 • Documentele normative de bază
 • Obiectele impozitării pe TVA
 • Problemele recunoaşterii locului de realizare a teritoriului RM
 • Particularităţile calculării şi achitării TVA de agenţii fiscali
 • Eliberarea de impozitare a persoanelor şi operaţiunilor
 • Baza fiscală. Problemele momentului determinării bazei
 • Cotele TVA
 • Tipurile decontărilor fiscale ale cumpărătorului. Dreptul asupra aplicării lor
 • Problemele evidenţei decontării fiscale pe avansul achitat
 • Tipurile decontărilor fiscale ale vânzătorului. Dreptul asupra aplicării lor
 • Problemele acceptării TVA spre reţinere la restituirea mărfii
 • Registrele evidenţei fiscale pe TVA. Ordinea eliberării şi perfectării cont-facturilor, evidenţa jurnalului procurărilor şi jurnalului vânzărilor
 • Evidenţa separată a TVA de intrare în cazul existenţei operaţiunilor neimpozabile
 • Particularităţile calculării/compensării TVA pentru operaţiile de export şi import
 • Confirmarea cotei de 0% şi a reţinerilor fiscale la exportul mărfurilor
 • Declaraţia fiscală pe TVA şi modelul de completare a ei
Modulul 3. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice. Contribuţiile sociale
 • Statutul persoanelor fizice în scopurile calculării impozitului
 • Obiectele impozitării. Baza fiscală şi excepţiile la ea
 • Tipurile reţinerilor fiscale, temeiurile şi ordinea de oferire a lor
 • Impozitul pe venit din salariu. Cote
 • Modul de achitare a impozitului şi evidenţa organizaţiilor. Declaraţia fiscală a persoanei fizice şi a întreprinderii individuale
 • Contribuţiile în fondul de pensii, fondul social şi asigurări medicale
 • Tipurile de plăţi, ce nu sunt pasibile impozitării şi taxelor obligatorii pentru asigurare socială şi de pensii. Analiza comparativă
Modulul 4. Impozitul pe profit
 • Regulile generale de calculare a impozitului pe profit: perioada impozabilă, cotele de impozitare, modul şi termenele de achitare a impozitului în buget (plăţi trimestriale şi lunare). Obiectul impozării
 • Divergenţele în evidenţa contabilă şi fiscală. Sarcinile evidenţei fiscale. Registrele analitice ale evidenţei fiscale. Aplicatea conturilor evidenţei fiscale
 • Clasificarea veniturilor conform CF al RM
 • Recunoaşterea veniturilor pentru impozitare. Metoda calculării şi metoda de casă. Data recunoaşterii veniturilor. Veniturile din operaţiuni nelegate de vânzare. Veniturile, neluate în calcul la eterminarea bazei fiscale
 • Criteriile de recunoaştere a cheltuielilor în scopul impozitării. Cheltuielile directe şi indirecte
 • Cheltuielile de bază, legate de producere şi realizare (cheltuielile materiale, cheltuielile pentru achitarea muncii, amortizarea). Evaluarea producţiei neterminate
 • Evidenţa fiscală a altor cheltuieli, legate de producere şi vânzări. Cheltuielile pentru crearea rezervelor
 • Cheltuielile normate în evidenţa fiscală
 • Cheltuielile şi pierderile fiscale, luate în calcul în ordine specială (realizarea mijloacelor fixe cu pierdere, procurarea terenurilor, pierderile producţiei de deservire). Cheltuielile pe împrumuturile şi creditele primite
 • Particularităţile completării evidenţei contabile
 • Declaraţia fiscală pe impozitul pe venit al organizaţiilor
Modulul 5. Impozitele patrimoniale
 • Impozitul pe venitul organizaţiilor. Impozitul pe unităţile de transport. Impozitul funciar
 • Particularităţile obiectelor impozitării
 • Ordinea determinării bazei fiscale
 • Perioadele fiscale şi perioadele de evidenţă pe impozitele patrimoniale
 • Particularităţile calculării şi achitării impozitelor patrimoniale
 • Modul şi termenele de achitare a impozitelor, prezentare a declaraţiilor fiscale

✅ Cursuri recomandate conform specialităţii

➕ Pentru a deveni un profesional vă recomandăm să studiaţi paralel şi:

 

Înscrieți-vă la curs