Curs 1C 8,3 pentru contabili

 • Start: ☎ 069414199
 • Durata cursului: 2 saptamani
 • Grafic: Luni Marți Miercuri Joi
 • Ora: 9-11 11-13 16-18 18-20
 • Prețul: 100 €

✅ Lucrul în programa 1С 8.3

✔️ Cursurile 1С sunt menite pentru abilitățile inițiale și metodele de lucru în redacția nouă a programei pentru contabilitate „1С Contabilitatea Întreprinderii”. Studiile sunt efectuate în versiunile recente.
✔️ Scopul cursului – de a învăța lucrul cu obiectele de bază a programei.

❗ Curs 1С intră în complexul programelor de pregătire:

✔️ Cursurile 1С permit de a studia specificul programei, de a însuși introducerea operațiunilor economice, perfectarea documentelor contabile primare. De a obține abilități de întocmire a rapoartelor financiare. De a studia darea de seamă reglementată contabilă și fiscală.

✅ După finisarea cursurilor Ve-ți putea:

 • Seta programa 1С pentru evidenţă contabilă
 • Lucra cu călăuzele programei 1С
 • Introduce în programa 1С formulele contabile
 • Perfecta documentele contabile primare
 • Efectua dări de seamă standarde
 • Completa darea de seamă reglementată contabilă şi fiscală

✅ Instructorii cursului

Toţi instructorii →

✅ Pregătirea preliminară:

Pregătirea obligatorie: Finisarea cu succes a cursului Evidenţă contabilă 2022. Teoria şi practica sau pregătirea echivalentă.

Pregătirea obligatorie: Finisarea cu succes a cursului Bazele operării pe calculator sau pregătirea echivalentă.

Să primiţi o consultaţie despre pregătirea provizorie necesară pentru curs puteţi la numărul 069 41 41 99 

Pregătirea obligatorie este siguranţa învăţării calitative. Aceasta este menţionată cu alt nume de curs al centrului (pregătirea preliminară obligatorie). Vă sfătuim să citiţi programul acestui curs şi să decideţi dacă aveţi cunoştinţe şi experienţă în domeniul dat. Dacă dumneavoastră cunoaşteţi mai puţin decât 85-90% din programul obligatoriu, vă recomandăm să treceţi neapărat cursul de pregătire preliminară obligatorie. Numai după aceasta o să puteţi să terminaţi cursul cu Brio.

✅ Programa cursului:

Modulul 1. Iniţierea în programul «1С:Contabilitate 8»
 • Introducerea informaţiei primare. Planul nou al conturilor şi contul pentru evidenţa fiscală
 • Complexul "1С:Întreprindere": diverse versiuni
 • Configuraţiile complexului "1С:Întreprindere"
 • "1С:Contabilitate 8": caracteristici comparativ cu versiunile precedente
 • Interfaţa programului. Setări pentru utilizator
 • Informaţia privind regimul "Configurator"
 • Iniţierea informaţiei primare în program
 • Completarea informaţiei despre organizaţie
 • Sarcinile perioadei de lucru. Calcularea rezultatelor contabile
 • Planul de conturi a programului
 • Munca cu planul de conturi: evidenţa analitică şi sintetică
 • Arhivarea informaţiei
Modulul 2. Lucrul cu manualul - partea 1
 • Destinaţia indicatoarelor în sistem
 • Munca cu indicatoarele: introducerea elementelor noi, redactarea, eliminarea elementelor din indicator
 • Introducerea soldurilor iniţiale in program
 • Rechizitele periodice ale elementului indicatorului
 • Completarea primară a indicatoarelor sistemului
Modulul 3.Lucrul cu manualul - partea 2
 • Noţiune de grup de elemente. Lucrul cu grupele
 • Introducerea unităţilor de masură
 • Introducerea grupelor de elementelor: imobilizărilor necorporale, mijloacele fixe, materialelor, mărfurilor, OMVSD, serviciilor
 • Introducerea subdiviziunilor. Introducerea depozitelor pentru categorii de grupe
 • Introducerea contragenţilor. Introducerea rechizitelor bancare ale contragenţilor
 • Introducerea conturilor trezoreriale în program
 • Introducerea manuală a formulelor contabile
Modulul 4. Noţiune de tipar al operaţiei tip
 • Introducerea înregistrărilor cu ajutorul operaţiilor tip. Destinaţia documentelor
 • Ajustarea elementară a modelului operaţiei tip
 • Folosirea operaţiilor-tip pentru introducerea înregistrărilor
 • Lucrul cu documentele primare
 • Noţiune de punere în aplicare a documentelor
 • Redactarea şi eliminarea documentelor
 • Noţiune de introducere a documentelor: dispoziţie de încasare şi de plată
 • Lucrul cu rapoartele în program
 • Particularităţile întocmirii registrului de casă
Modulul 5. Perfectarea operaţiunilor bancare
 • Lucrul cu mijloacele fixe şi imobilzările necorporale
 • Documentele bancare: ordine de plată bancare, ordine de plată trezoreriale
 • Înregistrarea extraselor bancare. Evidenţa conturilor bancare la înregistrarea extraselor bancare
 • Documentele de evidenţa a imobilizărilor necorporale. Calculul amortizării imobilizărilor necorporale
 • Documentele de evidenţă a mijloacelor fixe. Calculul amortizării mijloacelor fixe
 • Întocmirea raportelor privind imobilizările necorporale, mijloacele fixe şi amortizarea acestora
Modulul 6. Deconturi de avans
 • Perfectarea operaţiilor de încasare a valorilor materiale şi mărfuri
 • Documentul decont de avans
 • Eliberarea avansurilor pentru deconturi de avans
 • Crearea documentului pentru decont de avans
 • Achitarea decontului de avans
 • Evidenţa achitării deconturilor de avans
 • Evidenţa creanţelor şi datoriilor faţă de titularii de avans
Modulul 7. Întocmirea bilanţului contabil. Introducerea soldurilor
 • Evidenţa salariaţilor. Completarea calendarului de lucru
 • Calcularea şi achitarea salariului
 • Calcularea şi transferarea impozitelor reţinute din salariu
 • Conturile de plată. Eliberarea facturilor de expediţie. Eliberarea facturilor fiscale
 • Înregistrare facturilor de expediţie de intrare, facturilor fiscale de intrare
 • Achitarea creanţelor din contul avansurilor primite. Achitarea datoriilor din contul avansurilor acordate
 • Constituirea rezultatului financiar. Destinaţia documentului "Închiderea lunii"
 • Rapoarte specializate
Modulul 8. Lucrare de generalizare. Susţinerea testului
 • Rapoarte pentru verificarea corectitudinii introducerii datelor
 • Întocmirea şi completarea registrelor lunare: jurnalul procurărilor, jurnalul livrărilor
 • Întocmirea şi completarea rapoartelor trimestriale: jurnal order, cartea marea
 • Întocmirea şi completarea rapoartelor anuale: jurnal order, cartea mare, tabela şah
 • Întocmirea şi completarea altor rapoarte şi documente: analiza conturilor, fişa contului, act de verificare cu contragenţii
 • Testare

✅ Cursuri recomandate conform specialităţii

Pentru a deveni un profesional vă recomandăm să studiaţi paralel şi:

 

 

Înscrieți-vă la curs